Neprovođenje dvojezičnosti u Vukovaru

Stožer za obranu hrvatskog Vukovara reagirao je na izvještaj UN-a koji poziva  na punu primjenu jezika i pisma manjina u skladu s Ustavom i zakonima, s posebnim naglaskom na primjenu ćiriličnog pisma u Vukovaru i općinama u kojima se to pravo treba ostvariti navodi da se prava srpske manjine u Vukovaru ne poštuju u cijelosti. […]