Kubanski vojnici o starim ratovima

O informaciji da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle ukloniti Kubu sa liste zemalja koje podupiru terorizam iz Havane izvještava Daniel Schweimler.