Kritike na račun tretmana doseljenika u Britaniji

Grupa britanskih političara kritikovala je pritvorski sistem za useljenike koji je na snazi u Velikoj Britaniji. Ta država jedina je evropska država koja nema vremensko ograničenje kada je riječ o trajanju boravka u prihvatnim centrima za useljenike koji čekaju procesuiranje svog slučaja u institucijama.