Značajan pad cijena pamuka

Zbog pada potražnje u Kini, cijena pamuka značajno je pala u Sjedinjenim Američkim Državama.Trend je toliko nepovoljan, da se mnogi pribojavaju njegovog uticaja na cijelu ovu industriju.