Jezidi od grupe Islamska država bježe u Tursku

Kurdi u Iraku ne samo da se bore protiv grupe Islamska država nego i pružaju utočište progonjenoj vjerskoj manjini – jezidima. Susjedna Turska im je, također, pružila ruku spasa. Jezidima koji su uspjeli preći granicu ponuđen je prihvat. 
Kurdi u Iraku ne samo da se bore protiv grupe Islamska država nego i pružaju utočište progonjenoj vjerskoj manjini – jezidima. Susjedna Turska im je, također, pružila ruku spasa. Jezidima koji su uspjeli preći granicu ponuđen je prihvat.