Nastavljen protest studenata u Hong Kongu

Okupacija glavnih saobraćajnica u Hong Kongu se nastavlja. Nekoliko hiljada studenata i danas je bojkotiralo nastavu zbog odbijanja Pekinga da tom gradu garantira puna demokratska prava.

Okupacija glavnih saobraćajnica u Hong Kongu se nastavlja. Nekoliko hiljada studenata i danas je bojkotiralo nastavu zbog odbijanja Pekinga da tom gradu garantira puna demokratska prava.