Početak kraja grčke oštre politike štednje

Tokom grčke finansijske krize, vlada je uvela takozvane hitne akcize na prihode, potrošačku robu, gorivo i imovinu. Ovog mjeseca Atina je najavila nekoliko poreskih olakšica, što su mnogi protumačili kao početak kraja višegodišnje politike oštre štednje.