Švicarski desničari žele ograničiti prava azilanata

Broj tražilaca azila u Švicarskoj ove godine se povećao za 11 posto. Zemlja je proteklih godina održala više referenduma koji su ograničili broj migranata koji mogu da rade u toj državi. Međutim, desničarska Švicarska narodna stranka sada želi da uvede dodatne redukcije. Prilog Haruna Karčića.