Hiljade tona zemlje i smeća na ulicama Tekije

Deset dana nakon velikih bujica, koje su pokrenule i klizišta na istoku Srbije, situacija je stabilnija. Na čišćenju terena još je angažovana i vojska. Za sljedeću sedmicu planiran je završetak tih radova, ali za normalizaciju života trebat će puno više vremena. Prilog Đorđa Kostića.

Deset dana nakon velikih bujica, koje su pokrenule i klizišta na istoku Srbije, situacija je stabilnija. Na čišćenju terena još je angažovana i vojska. Za sljedeću sedmicu planiran je završetak tih radova, ali za normalizaciju života trebat će puno više vremena. Prilog Đorđa Kostića.