Četvrti pokušaj izbora državnog tužioca u Crnoj Gori

Crna Gora nema vrhovnog državnog tužioca već godinu i po. U toku je četvrti pokušaj izbora. I dok se novi kandidati nadaju podršci u Parlamentu, političke stranke još nisu postigle kompromis o izboru. Sve bi se moglo vratiti na početak i novo raspisivanje konkursa. Prilog Milice Marinović. 

Crna Gora nema vrhovnog državnog tužioca već godinu i po. U toku je četvrti pokušaj izbora. I dok se novi kandidati nadaju podršci u Parlamentu, političke stranke još nisu postigle kompromis o izboru. Sve bi se moglo vratiti na početak i novo raspisivanje konkursa. Prilog Milice Marinović.