Kontekst: Problem zbrinjavanja pasa u Sarajevu

Kako riješiti problem velikog broja pasa na ulicama Sarajeva? Kakva su iskustva država regiona? Kako spriječiti sve češće napade na građane? Ko je odgovoran za postojeće stanje? Prema procjenama, na ulicama Sarajeva je gotovo 10.000 uličnih pasa. Zakon koji je predviđao eutanaziju opasnih i zbrinjavanje napuštenih pasa, pet godina se nije provodio. Sada, kada su […]