Kontekst: Problem zbrinjavanja pasa u Sarajevu

Kako riješiti problem velikog broja pasa na ulicama Sarajeva? Kakva su iskustva država regiona? Kako spriječiti sve češće napade na građane? Ko je odgovoran za postojeće stanje? Prema procjenama, na ulicama Sarajeva je gotovo 10.000 uličnih pasa. Zakon koji je predviđao eutanaziju opasnih i zbrinjavanje napuštenih pasa, pet godina se nije provodio. Sada, kada su […]

Kako riješiti problem velikog broja pasa na ulicama Sarajeva? Kakva su iskustva država regiona? Kako spriječiti sve češće napade na građane? Ko je odgovoran za postojeće stanje?

Prema procjenama, na ulicama Sarajeva je gotovo 10.000 uličnih pasa. Zakon koji je predviđao eutanaziju opasnih i zbrinjavanje napuštenih pasa, pet godina se nije provodio. Sada, kada su dojave o napadima uličnih pasa na ljude skoro svakodnevne, problem se pokušava  riješiti. Kako doći do najboljeg rješenja, razgovaramo sa našim gostima:

Gosti Konteksta su u Sarajevu ministar prostornog uređenja i zaštite okoline Kantona Sarajevo Zlatko Petrović i pravnica za zaštitu i dobrobit životinja Dalida Kozlić, a u Beogradu predsjednica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svijesti ”Feniks” – Milica Ranković.

Emisiju vodi Marko Radoja.