Sve više ličnih bankrota u Sloveniji

U posljednjih šest godina, više od 6.800 Slovenaca je bankrotiralo. Broj je porastao ove godine, a nakon zakonskih promjena koje su omogućile lakše i brže pokretanje postupka. Prilog Jasmine Kos. 

U posljednjih šest godina, više od 6.800 Slovenaca je bankrotiralo. Broj je porastao ove godine, a nakon zakonskih promjena koje su omogućile lakše i brže pokretanje postupka. Prilog Jasmine Kos.