Podzemne vode problem za građane Gradiške

Građani Gradiške već treći dan pokušavaju da ispumpaju vodu, ali kažu da podzemne vode stalno nadolaze sa rastom nivoa rijeke Save. Prilog Ljiljane Smiljanić. 

Građani Gradiške već treći dan pokušavaju da ispumpaju vodu, ali kažu da podzemne vode stalno nadolaze sa rastom nivoa rijeke Save. Prilog Ljiljane Smiljanić.