Heroji svakodevnice – Banja robija

Aleksandra i njen tim pripremaju predstavu “Banja robija” koja je već izvedena u KPZ Sremska Mitrovica i OZ Novi Sad i trebalo bi da bude prikazana u zatvorima u Zabeli i Valjevu u narednom  periodu.  Predstava se bavi istinitim događajima i teškim položajem osuđenika u zatvorima. Atmosfera je posebno zapaljiva jer je poznato da je […]

Aleksandra i njen tim pripremaju predstavu “Banja robija” koja je već izvedena u KPZ Sremska Mitrovica i OZ Novi Sad i trebalo bi da bude prikazana u zatvorima u Zabeli i Valjevu u narednom  periodu. 

Predstava se bavi istinitim događajima i teškim položajem osuđenika u zatvorima. Atmosfera je posebno zapaljiva jer je poznato da je VPZ Valjevo vjerovatno najgori zatvor u zemlji sa najopasnijom  populacijom. U Valjevu su smješteni maloljetni i mladi delikventi.

Da li će doći do neželjenih reakcija osuđenika ili uprave? Da li stvari mogu da se otrgnu kontroli i da li je moguće moderirati dijalog u ovakvim okolnostima?