Milioni turista u Međugorju bez koristi za državni budžet

Turizam u Bosni i Hercegovini je sektor kojem se posvećuje vrlo malo pažnje. No, u toj državi postoji odredište koje godišnje posjećuju milioni ljudi. Riječ je, naravno, o Međugorju, a Vladimir Bobetić istražio je zbog čega od tog organizovanog hodočašća državni budžet gotovo nema koristi.

Turizam u Bosni i Hercegovini je sektor kojem se posvećuje vrlo malo pažnje. No, u toj državi postoji odredište koje godišnje posjećuju milioni ljudi. Riječ je, naravno, o Međugorju, a Vladimir Bobetić istražio je zbog čega od tog organizovanog hodočašća državni budžet gotovo nema koristi.