Zbog poplava nekim školama upitna školska godina

Majske poplave su oštetile veći broj cesta koje povezuju Zenicu sa okolnim naseljima. Te ceste koriste i stotine učenika na putu ka svojim školama. Štete nisu sanirane, a nove kiše donijele su i nove probleme.

Majske poplave su oštetile veći broj cesta koje povezuju Zenicu sa okolnim naseljima. Te ceste koriste i stotine učenika na putu ka svojim školama.

Štete nisu sanirane, a nove kiše donijele su i nove probleme.