Aktivni vulkan ispod najvećeg evropskog glečera

Cijela Evropa pažljivo prati događanja na Islandu, gdje jedan od vulkana pokazuje znakove moguće erupcije. Prije četiri godine, zbog erupcije drugog islandskog vulkana bio je prekinut zračni saobraćaj širom kontinenta. 

Cijela Evropa pažljivo prati događanja na Islandu, gdje jedan od vulkana pokazuje znakove moguće erupcije. Prije četiri godine, zbog erupcije drugog islandskog vulkana bio je prekinut zračni saobraćaj širom kontinenta.