Stanovi u Novom Beogradu truju ljude

Samo tri mjeseca nakon što su se uselili u nove stanove u Novom Beogradu, više od 100 porodica u dvije zgrade prisiljeno je napustiti ih. Toksikološke analize potvrdile su prisutnost fenola – koji ima kancerogena svojstva – u organizmima stanara, a koji dolazi – iz zidova. Stanove je izgradila – državna firma. 

Samo tri mjeseca nakon što su se uselili u nove stanove u Novom Beogradu, više od 100 porodica u dvije zgrade prisiljeno je napustiti ih.

Toksikološke analize potvrdile su prisutnost fenola – koji ima kancerogena svojstva – u organizmima stanara, a koji dolazi – iz zidova.

Stanove je izgradila – državna firma.