Riblji fond Neretve na udaru brana

Izgrađeni hidroenergetski objekti u slivu rijeke Neretve nanose veliku štetu ribljem fondu, tvrde ribolovci i ekolozi. Brane sprečavaju migracije riba i izazivaju promjenu staništa. Naglim i velikim promjenama temperatura i nivoa voda dodatno se ugrožava opstanak endemskih vrsta riba. Uz to navode da bi se, pored postojećih problema, situacija mogla dodatno pogoršati novim hidrotehničkim zahvatima, […]