Maglaj bez plana prevencije poplava

Nakon majskih i novih poplava prije dva dana u općini Maglaj, u središnjoj Bosni, i dalje nema plana prevencije. Mještani kažu, problem plavljenja javlja se svake dvije do tri godine. Iz Općine odgovaraju da oni nisu mjerodavni, a lokalna civilna zaštita odgovara – ovisni smo o pomoći entitetskih i državnih službi. 

Nakon majskih i novih poplava prije dva dana u općini Maglaj, u središnjoj Bosni, i dalje nema plana prevencije. Mještani kažu, problem plavljenja javlja se svake dvije do tri godine.

Iz Općine odgovaraju da oni nisu mjerodavni, a lokalna civilna zaštita odgovara – ovisni smo o pomoći entitetskih i državnih službi.