Crkva kao sklonište od izraelskih napada

U Gazi živi i mala kršćanska zajednica. Posljednjih dana, i u nekoliko crkava više hiljada Palestinaca pronalazi utočište od napada izraelske vojske.

U Gazi živi i mala kršćanska zajednica. Posljednjih dana, i u nekoliko crkava više hiljada Palestinaca pronalazi utočište od napada izraelske vojske.