Godišnjica srebreničke tragedije obilježava se i u EU

Godišnjica srebreničke tragedije raznim aktivnostima obilježava se i u članicama Evropske unije. Prilog Katarine Drlje.  
Godišnjica srebreničke tragedije raznim aktivnostima obilježava se i u članicama Evropske unije. Prilog Katarine Drlje.