Kontekst: Etika i novinarstvo

Gdje počinje, a gdje prestaje etika i moral u medijima? Kako omogućiti slobodu medija, a obezbijediti javni interes i zaštitu pojedinca? Kako spriječiti nasilje nad novinarima, ali i teror medija nad pojedincima? Osnovni sud u Podgorici prihvatio je zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva i privremeno zabranio distribuciju objavljenih spornih tekstova u dnevnom listu  “Informer”. Taj list […]

Gdje počinje, a gdje prestaje etika i moral u medijima? Kako omogućiti slobodu medija, a obezbijediti javni interes i zaštitu pojedinca? Kako spriječiti nasilje nad novinarima, ali i teror medija nad pojedincima?

Osnovni sud u Podgorici prihvatio je zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva i privremeno zabranio distribuciju objavljenih spornih tekstova u dnevnom listu  “Informer”. Taj list je u 10 brojeva objavljivao tekstove i fotografije neprimjerenog sadržaja na kojima je, tvrde, direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori Vanja Ćalović. U MANS-u ističu da je riječ o brutalnom napadu na njihovu direktorku. U “Informeru” smatraju da nisu prekršili zakon. Javnost u regionu se pita gdje su granice profesionalnih i civilizacijskih standarda, novinarske etike i kodeksa.

O ovim temama govore gosti Konteksta: sociolog Srđan Vukadinović; univerzitetski profesor, teoretičar kulture Ratko Božović i predsjednik Upravnog odbora Vijeća za štampu BiH i vlasnik magazina “Start” Dario Novalić. Emisiju vodi Saša Delić.