Čorkalo o stanju u Posavini nakon poplava

Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je županjsku Posavinu, koja je teško stradala u majskim poplavama. Iz Rajeva sela na istoku Hrvatske, nedaleko od mjesta gdje je pukao savski nasip, javio se Ivan Čorkalo.

Hrvatski premijer Zoran Milanović obišao je županjsku Posavinu, koja je teško stradala u majskim poplavama.

Iz Rajeva sela na istoku Hrvatske, nedaleko od mjesta gdje je pukao savski nasip, javio se Ivan Čorkalo.