Al Jazeera Svijet – 08. 06. 2014.

Iz novog izdanja Al Jazeera Svijeta izdvajamo priču o useljenicima iz država poput Sirije koji pokušavaju ući u Veliku Britaniju, ali ta država ih ne želi. Velika Britanija ima problem i sa rasistima. Raste broj ljudi koji otvoreno priznaju da imaju rasne predrasude. Izvještaj Nadima Babe upozorava da postoji zabrinutost da bi rast neprijateljskog odnosa prema […]