Widenerove fotografije događaja na Tiananmenu

Događaje na Tiananmenu lično je pratio i bilježio fotograf Jeff Widener. Njegova djela danas su među historijskim, a za godišnjicu je pripremio izložbu fotografija koje je napravio u nekoliko ključnih dana nereda na Trgu.

Događaje na Tiananmenu lično je pratio i bilježio fotograf Jeff Widener. Njegova djela danas su među historijskim, a za godišnjicu je pripremio izložbu fotografija koje je napravio u nekoliko ključnih dana nereda na Trgu.