Savremena tehnologija na farmama u Urugvaju

Urugvaj je jedan od najvećih svjetskih proizvođača i izvoznika mesa. Takvu poziciju djelomično im je omogućila i savremena tehnologija.

Urugvaj je jedan od najvećih svjetskih proizvođača i izvoznika mesa. Takvu poziciju djelomično im je omogućila i savremena tehnologija.