Hiljade azilanata u Izraelu želi da se vrati kući

Predstavnici UN-ove agencije za izbjeglice posjetili su afričke migrante u šatorskom naselju na izraelsko-egipatskoj granici. Ti su ljudi došli u Izrael tražiti azil. No, ta država migrante bez dozvole boravka smješta u pritvor. Iz njega su nasilno izašli i demonstriraju, tvrdeći da su uvjeti života u pritvoru nehumani.  

Predstavnici UN-ove agencije za izbjeglice posjetili su afričke migrante u šatorskom naselju na izraelsko-egipatskoj granici. Ti su ljudi došli u Izrael tražiti azil. No, ta država migrante bez dozvole boravka smješta u pritvor. Iz njega su nasilno izašli i demonstriraju, tvrdeći da su uvjeti života u pritvoru nehumani.