Crna Gora će zatražiti članstvo u Arapskoj ligi

Crnogorska vlada do septembra planira zatražiti status zemlje gosta u okviru Arapske lige kako bi osnažila kontakte sa zemljama arapskog svijeta, a sve s ciljem – više investicija. Prilog Milice Marinović. 

Crnogorska vlada do septembra planira zatražiti status zemlje gosta u okviru Arapske lige kako bi osnažila kontakte sa zemljama arapskog svijeta, a sve s ciljem – više investicija. Prilog Milice Marinović.