EK: Preporuke članicama s prekomjernim deficitom

Evropska komisija objavila je preporuke za sve zemlje članice s prekomjernim deficitom. Iz Brisela je poručeno da je Hrvatska poduzela efikasne budžetske mjere za ovu godinu, te da konkretizuje najavljenje mjere za sljedeće dvije godine. Slovenija bi trebala bolje upravljati kompanijama u državnom vlasništvu, te pojačati napore u suzbijanju korupcije.