U Obrenovcu i dalje nije moguć normalan život

Mjesec dana nakon katastrofalnih poplava u Srbiji, život u Obrenovcu i dalje nije vraćen u normalu. Vode nema, opskrba hranom je otežana, a struju imaju samo pojedini dijelovi te beogradske opštine. Vanredno stanje u Obrenovcu i dalje je na snazi. Prilog Đorđa Kostića. 

Mjesec dana nakon katastrofalnih poplava u Srbiji, život u Obrenovcu i dalje nije vraćen u normalu. Vode nema, opskrba hranom je otežana, a struju imaju samo pojedini dijelovi te beogradske opštine. Vanredno stanje u Obrenovcu i dalje je na snazi. Prilog Đorđa Kostića.