Problemi odlaganja otpada u Hercegovini

Hercegovina se suočava s problemom odlaganja otpada. Postojeća deponija kod Mostara odavno je premašila kapacitete te je prije dva mjeseca trebala biti zatvorena. Iako je nova deponija napravljena prije godinu dana – još je prazna. Prilog Ivana Pavkovića. 

Hercegovina se suočava s problemom odlaganja otpada. Postojeća deponija kod Mostara odavno je premašila kapacitete te je prije dva mjeseca trebala biti zatvorena. Iako je nova deponija napravljena prije godinu dana – još je prazna. Prilog Ivana Pavkovića.