Elektronski otpad ugrožava živote djece

UN je saopštio da je 50 miliona tona elektronskog otpada odbačeno u prošloj godini. Pretpostavlja se da će taj broj u naredne tri godine biti veći za 33 posto. Najviše otpada je u Gani. Životno je opasan, naročito za decu koja rade na odlagalištima.

UN je saopštio da je 50 miliona tona elektronskog otpada odbačeno u prošloj godini. Pretpostavlja se da će taj broj u naredne tri godine biti veći za 33 posto.

Najviše otpada je u Gani. Životno je opasan, naročito za decu koja rade na odlagalištima.