Hiljade egipatskih zatvorenika štrajkuju glađu

Hiljade zatvorenika u egipatskim zatvorima već sedam dana štrajkuju glađu protiv uslova u kojma se nalaze. U nekim zatvorima policija je silom pokušala da spriječi proteste.  

Hiljade zatvorenika u egipatskim zatvorima već sedam dana štrajkuju glađu protiv uslova u kojma se nalaze. U nekim zatvorima policija je silom pokušala da spriječi proteste.