Život na nasipu Save

Al Jazeera saznaje – 65 miliona eura, koji dolaze iz pretpristupnog fonda zvanog IPA, Evropska komisija šalje BiH i Srbiji za sanaciju štete od poplava. Novac će se dijeliti prema procjeni štete.

Al Jazeera saznaje – 65 miliona eura, koji dolaze iz pretpristupnog fonda zvanog IPA, Evropska komisija šalje BiH i Srbiji za sanaciju štete od poplava.

Novac će se dijeliti prema procjeni štete.