Slučaj apostazije u Sudanu

Sudanka Merjem Jahja Ibrahim osuđena je na smrt zbog napuštanja islama i preljube. Sud je odložio izvršenje njene smrtne kazne jer je bila u visokoj trudnoći. Međutim, u ranim jutarnjim satima – Merjem se porodila.    

Sudanka Merjem Jahja Ibrahim osuđena je na smrt zbog napuštanja islama i preljube.

Sud je odložio izvršenje njene smrtne kazne jer je bila u visokoj trudnoći. Međutim, u ranim jutarnjim satima – Merjem se porodila.