Napor da se spase historijske građevine Sirije

Tokom rata u Siriji, uništene su mnoge historijske građevine. Svih šest znamenitosti koje se od ranije nalaze na listi svjetske baštine UNESCO-a, od prošle godine su i na listi ugroženih. Mnogi ulažu velike napore da ih zaštite.

Tokom rata u Siriji, uništene su mnoge historijske građevine. Svih šest znamenitosti koje se od ranije nalaze na listi svjetske baštine UNESCO-a, od prošle godine su i na listi ugroženih.

Mnogi ulažu velike napore da ih zaštite.