Kako je zakazao Fair trade

Pokret “Fair trade” trebalo je da pomogne radnicima iz ekonomija u razvoju osiguravajući pravedne plate. Međutim, u praksi se pokazalo da to nije uvijek slučaj.