Više od 10.000 ljudi u kolektivnim centrima u Beogradu

Više od 10 hiljada ljudi smješteno je u kolektivnim centrima širom Beograda. Ekipa Al Jazeere posjetila je centar u sportskoj hali Pionir, gdje je smješteno blizu 400 evakuisanih, pretežno iz Obrenovca i okolnih sela. Nebojša Grabež.  
Više od 10 hiljada ljudi smješteno je u kolektivnim centrima širom Beograda. Ekipa Al Jazeere posjetila je centar u sportskoj hali Pionir, gdje je smješteno blizu 400 evakuisanih, pretežno iz Obrenovca i okolnih sela. Nebojša Grabež.