Subotić: Hitna i potpuna evakuacija Obrenovca

Naređena je hitna i potpuna evakuacija Obrenovca. Gradu prijeti novi plavni talas. Ranije je potvrđeno da je u poplavama do sada smrtno stradalo 13 osoba. Veliki broj stanovništva ostao je u svojim kućama i njima je ovih dana dopremana humanitarna pomoć. Nedaleko od Obrenovca je Marko Subotić.

Naređena je hitna i potpuna evakuacija Obrenovca. Gradu prijeti novi plavni talas. Ranije je potvrđeno da je u poplavama do sada smrtno stradalo 13 osoba. Veliki broj stanovništva ostao je u svojim kućama i njima je ovih dana dopremana humanitarna pomoć. Nedaleko od Obrenovca je Marko Subotić.