Podsticaj za reciklažu u Nigeriji

Reciklaža je popularna tema i u Nigeriji. Najveći grad te države, Lagos, svakodnevno proizvode blizu deset hiljada tona otpada. Da bi se izborili sa problemom, naseljima radničke klase ponuđen je podsticaj za recikliranje smeća. 

Reciklaža je popularna tema i u Nigeriji. Najveći grad te države, Lagos, svakodnevno proizvode blizu deset hiljada tona otpada. Da bi se izborili sa problemom, naseljima radničke klase ponuđen je podsticaj za recikliranje smeća.