Podsticaj za reciklažu u Nigeriji

Reciklaža je popularna tema i u Nigeriji. Najveći grad te države, Lagos, svakodnevno proizvode blizu deset hiljada tona otpada. Da bi se izborili sa problemom, naseljima radničke klase ponuđen je podsticaj za recikliranje smeća.