Afrička konjska kuga problem za JAR

Za manje od dvije godine počinje kandidiranje za Ljetne olimpijske igre 2024. godine. Južnoafrička Republika planira se kandidirati, ali prije toga mora riješiti problem afričke konjske kuge. Zbog ove bolesti Evropska unija je zabranila uvoz konja iz te države, što nanosi veliku štetu lokalnim konjičkim sportovima i uzgajivačima.

Za manje od dvije godine počinje kandidiranje za Ljetne olimpijske igre 2024. godine. Južnoafrička Republika planira se kandidirati, ali prije toga mora riješiti problem afričke konjske kuge. Zbog ove bolesti Evropska unija je zabranila uvoz konja iz te države, što nanosi veliku štetu lokalnim konjičkim sportovima i uzgajivačima.