Kontekst: Budžetske dubioze

Imaju li vlasti u regionu dugoročno rješenje za budžetske probleme? Koji su uzroci dubioza i kakve će biti dugoročne posljedice? Mogu li države vratiti dugove koji ove godine stižu na naplatu? Šta za budućnost i ukupan razvoj znači politika stalnog zaduživanja? Godinama zemlje u regionu imaju probleme zbog budžetskog deficita i prekomjerne budžetske potrošnje. Srbija, […]

Imaju li vlasti u regionu dugoročno rješenje za budžetske probleme? Koji su uzroci dubioza i kakve će biti dugoročne posljedice?

Mogu li države vratiti dugove koji ove godine stižu na naplatu? Šta za budućnost i ukupan razvoj znači politika stalnog zaduživanja?

Godinama zemlje u regionu imaju probleme zbog budžetskog deficita i prekomjerne budžetske potrošnje.

Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina ove godine moraju domaćim i međunarodnim povjeriocima platiti rekordne iznose dugova i kamata. A dugovi se najčešće otplaćuju novim zaduženjima.

Kako u takvoj situaciji postići budžetsku ravnotežu i stabilnost i gdje je izlaz?

O ovoj temi razgovaramo sa našim gostima:
u  Beogradu je profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Zoran Grubišić
u Zagrebu, makroekonomista dr. Ante Babić
i Sarajevu: ekonomski stručnjak, Muhidin Zametica.

Voditelj: Marko Radoja.