Španska baština u pravnom sporu

Jedan od najvažnijih historijskih lokaliteta u Španiji u centru je spora o svojoj kršćanskoj i muslimanskoj prošlosti. Katedrala u Cordobi je nekad bila džamija, no Rimokatolička crkva želi isključivo vlasništvo nad njom. Muslimani u tom gradu kažu da bi time bila promijenjena zajednička historija.  

Jedan od najvažnijih historijskih lokaliteta u Španiji u centru je spora o svojoj kršćanskoj i muslimanskoj prošlosti.

Katedrala u Cordobi je nekad bila džamija, no Rimokatolička crkva želi isključivo vlasništvo nad njom. Muslimani u tom gradu kažu da bi time bila promijenjena zajednička historija.