Al Jazeera Objektiv: Desničari

Al Jazeera je u pet zemalja regije istraživala koliko nacionalizam na ovim prostorima jača ili slabi? Od krajnje agresivnog do historijski neutemeljenog, od institucionalizovanog do pokušaja legitimizacije na izborima. Na jačanje desničarskih organizacija i nacionalizma na istoku Evrope, Evropska unija upozorava već dvije godine.

Al Jazeera je u pet zemalja regije istraživala koliko nacionalizam na ovim prostorima jača ili slabi? Od krajnje agresivnog do historijski neutemeljenog, od institucionalizovanog do pokušaja legitimizacije na izborima. Na jačanje desničarskih organizacija i nacionalizma na istoku Evrope, Evropska unija upozorava već dvije godine.