Nikla deponija sa sumnjivim otpadom blizu Sarajeva

Pojavila se divlja deponija sa sumnjivim otpadom. To upozorenje policiji su uputili mještani Hreše, sela na međuentitetskoj liniji razgraničenja u Bosni i Hercegovini, kod Sarajeva. Policija je blokirala deponiju i istražuje – odakle je otpad i ko je dogovorio njegovo odlaganje na tom lokalitetu.