Direktor Direkcije za koordinaciju policije u BiH podnio ostavku

Direktor direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzo Selimović podnio je ostavku. Kao razlog naveo je da ne može jamčiti sigurnost članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine.