Zastoj BiH u pregovorima sa EU

Bosna i Hercegovina opet je napravila zastoj u pregovorima s Evropskom unijom. Sjednica pod-odbora za trgovinu, industriju, carinu i porez nije održana. Problem je u nepostojanju mehanizma koordinacije između raznih nivoa vlasti u BiH.

Bosna i Hercegovina opet je napravila zastoj u pregovorima s Evropskom unijom. Sjednica pod-odbora za trgovinu, industriju, carinu i porez nije održana. Problem je u nepostojanju mehanizma koordinacije između raznih nivoa vlasti u BiH.