Naoružane osobe kontroliraju aerodrome na Krimu

Naoružane grupe okupirale su dva aerodroma na Krimu. Naoružane osobe uključene u posljednje akcije, nose uniforme bez oznaka i nejasno je pod čijom su komandom. Tvrde da pripadaju Krimskoj narodnoj uniji. Laurence Lee izvještava s međunarodnog aerodroma Simferopolj.

Naoružane grupe okupirale su dva aerodroma na Krimu. Naoružane osobe uključene u posljednje akcije, nose uniforme bez oznaka i nejasno je pod čijom su komandom. Tvrde da pripadaju Krimskoj narodnoj uniji. Laurence Lee izvještava s međunarodnog aerodroma Simferopolj.