Politika koči razvoj Mostara

U Mostaru je nekada radilo nekoliko kompanija koje su zapošljavalje hiljade radnika. Slika je danas potpuno drugačija. Firme su uništene, radnici obespravljeni. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu blizu 33 hiljade osoba, među njima najveći broj mladih, čekaju posao. Situaciju dodatno usložnjava politička situacija, zbog čega nisu provedeni dugo najavljivani projekti, poput sanacije ruševina, otvaranja novih i pokretanja […]

U Mostaru je nekada radilo nekoliko kompanija koje su zapošljavalje hiljade radnika. Slika je danas potpuno drugačija. Firme su uništene, radnici obespravljeni.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu blizu 33 hiljade osoba, među njima najveći broj mladih, čekaju posao. Situaciju dodatno usložnjava politička situacija, zbog čega nisu provedeni dugo najavljivani projekti, poput sanacije ruševina, otvaranja novih i pokretanja starih fabrika.